تبلیغات
متن تبریک و تسلیت، تشکر و اس ام اس - تخیلات س ک س ی سردبیر 2
محبوب کن - فیس نما

شنبه 9 مرداد 1389  07:58 ب.ظ

سایه شوم کفتارهای سیاه بر سر زوج جوان
خراسان: چشمانم را به سختی باز کردم. سرگیجه عجیبی داشتم و نمی توانستم روی پایم بایستم. به اطرافم که نگاه کردم متوجه شدم چه بلایی به سر همسرم آمده است و آن دو کفتار سیاه او را مورد آزار و اذیت قرار داده اند.

مرد جوان در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود افزود: اهل یکی از شهرهای غربی کشور هستم و دو روز قبل همراه همسرم برای مسافرت به مشهد آمدیم. ما به یکی از کمپ های اسکان مسافران مراجعه کردیم و در آن جا ساکن شدیم. فضای سرسبز کمپ خوب و باصفا بود و من همان روز بعدازظهر برای خرید از فروشگاه های داخل کمپ از چادر مسافرتی بیرون آمدم. در مقابل یکی از فروشگاه ها با دو جوان آشنا شدم. آن ها ادعای رفاقت می کردند و با تعارف زیاد اعلام کردند اگر کاری داشتید حتما ما را خبر کنید.


آن دو مرد غریبه تا مقابل چادر مرا همراهی کردند و سپس رفتند، اما روز بعد نزدیک ظهر بود که متوجه شدم آن ها پشت در چادر ایستاده اند. با عجله بیرون رفتم. دو جوان غریبه با زبانی چرب و نرم سلام و احوالپرسی کردند و گفتند این دو ظرف غذا را برای شما آورده ایم.من با خوشحالی غذا را قبول کردم و با همسرم داخل چادر مشغول خوردن غذا شدیم، اما در کمتر از چند دقیقه چشمان مان سیاهی رفت و هر دو بیهوش شدیم.پس از چند ساعت وقتی به هوش آمدم متوجه شدم دو کفتار جنایتکار همسرم را مورد آزار و اذیت قرار داده اند و ... با دیدن این صحنه انگار دنیا روی سرم خراب شد و چند دقیقه ای به حال خودم و همسرم گریه کردم. من موضوع را بلافاصله به ماموران انتظامی مستقر در کمپ اطلاع دادم و امیدوارم این دو جوان حیوان صفت هرچه زودتر دستگیر شوند و به سزای اعمال ننگین خود برسند.