تبلیغات
متن تبریک و تسلیت، تشکر و اس ام اس - راستی ما چه موجودی هستیم؟
محبوب کن - فیس نما

دوشنبه 25 مرداد 1389  12:17 ب.ظ

روزگار غریبی است در بن بست تاریخ گیر افتاده ایم بیهوده می اییم بیهوده عمر سپری میکنبم و بیهوده میرویم. بی آنکه کاری بکنیم طرفه ای ببندیم هدفی داشته باشیم و بی آنکه اصلا بدانیم که هستیم. در ابتذال تاریخ گرفتار شده ایم نمی دانم چه کسی این سرنوشت را برای ما رقم زده است نمیدانم چه کسی هیچ بودن را برای ما برگزیده است. 
نه معلوم است از کجاییم نه معلوم است کجا میرویم. نه دینداریم نه بی دینیم. نه معلوم است به اخلاق و انسانیت پایبندیم نه معلوم است که نیستیم. چشمان و گوشهای خود را بسته ایم و دهان خود را تابیخ گوشهایمان گشوده ایم. و مثل گرازی وحشی در صحرای بیکران و بی نشان، بی انتها و بدون افق میدویم فقط میدویم همین و بس.

همه چیزمان را باخته ایم دیگر نشانی از انسان نداریم و دیگر نشانی از حیوان هم نداریم. نه عقل داریم و نه خرد نه فطرت انسانی برایمان مانده و نه غریزه حیوانی. ما موجود دیگری شده ایم نه انسانیم و نه حیوانیم و نه گیاه. گیاه بار میدهد میوه میدهد سایه دارد هوای تازه تولید میکند و... ما چه منفعتی داریم؟ کدام یک از شماها منفعتی برای دیگری دارد زندگی اش ثمر دارد هدف دارد میوه و باردارد؟ روح تازه به کالبد انسان میدمد؟ نفرت میکاریم و خشونت درو میکنیم همدیگر را میدریم و خون همدیگر را سر میکشیم. کدام گوسفندی گوسفند دیگر را میکشد؟ کدام خری فرزند خود را میفروشد؟ کدام گاوی طویله خود را میسوزاند؟ کدام سگی صاحب خود را میدرد؟ کدام گرگی
ما موجود جدیدی هستیم حاصل تغییر ژنتیکی که روی انسان ایجاد شده. این ملغمه دین و سیاست و تاریخ و فرهنگ در ما تغییر ژنتیکی بوجود آورده است. نمیدانم اسم ما چیست و در کجای حلقه داروین هستیم؟
ما موجودی به نام انسان را به انحطاط کشانده ایم یا به تکامل، به ابتذال میکشانیم یا به اعتلا؟ موجوداتی که زندگی میکنند تاکار کنند. بر عکس انسانها که کار میکنند تا زندگی کنند و بر عکس حیوانات که... بر عکس همه انسانها که دین را قبول میکنند تا انسان و انسانیت را بر پا نگهدارند و از انسان و خوشبختی او دفاع کنند و ما دین می اوریم تا دین را برپا نگه داریم و انسانها را میکشیم و پایمال میکنیم و به غل و زنجیر میکشیم تا دین را نگه داریم. تا دین زنده بماند و پابرجا ولی برای چه و برای که نمیدانیم. انسانها به دنیا میآیند تلاش میکنند کوشش میکنند تا خودشان و دیگران خوشبخت و سعادتمند باشند و زندگی آرامی را تجربه کنند و ما زندگی خودمان و دیگران را به باد میدهیم به بهانه زندگی بهتر برای بچه هایمان و بچه هایمان هم همین کار را برای نوه هایمان میکنند و نوه هایشان و الی آخر. راستی در اجتماع و جامعه ما خر آرامش بیشتری دارد یا ما؟ گاو از زندگی خود راضی تر است یا ما؟ جلبک بهتر زندگی میکند یا ما؟ قارچ آرامش بیشتری دارد یا ما؟ راستی سگهای انگلیس خوشبخت ترند یا ما؟
این موجود خداوندا چیست که از حیوان هم کمتر است و کمتر فایده میبرد و هیچ فایده ای نمیرساند.
انسانها برای اداره جامعه خود کسانی را انتخاب میکنند و مرتب از آنها حساب و کتاب میخواهند و به اعمالشان رسیدگی مینمایند عزل و نصب شان مینمایند و ما؟ کسانی ر ا انتخاب میکنیم که صاحب امر و ولی و بزرگتر ما باشند و دایم به آنها حساب و کتاب پس بدهیم و به اعمالمان رسیدگی کنند و ما را به سزای اعمالمان برسانند. آنها از منتخبان خود خدمت انتظار دارند و ما کرم و عفو وبخشش. انها برای برقراری حقوق از دست رفته شان آنها را برگزیده اند و ما آنها را بر میگزینیم که حقوقمان را به یکباره بگیرند و به ما لطف و کرامت و مرحمت نمایند. انسانها کسانی را بر میگزینند که حافظ آزادیشان باشد و ما کسانی را انتخاب میکنیم تا بنده آنها باشیم. عجیب نیست؟
آنهاکسانی را انتخاب میکنند تا حافظ جان و مال و ناموسشان باشند و ما کسانی را انتخاب میکنیم که به جان و مال و ناموسمان تجاوز کنند و راست راست بگردند. آنها عاقلترین و کاردانترین ها را بر میگزینند و ما کسانی را بر میگزنیم که اصلا عقل را به کل نفی میکنند و بی عقلی مکتب و نشان آنهاست و کسانی که تا بحال هیچ کاری نکرده اند را در راس کارها قرار میدهیم. در اجتماعات انسانی همه راست میگویند مگر خلاف آن ثابت شود و ما دروغ میگوییم مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. در اجتماع ما حرف زدن جوابش و سزایش گلوله است و آدم کشی اجر و پاداشش مقام و منصب است. یک شاعر متعلق به انسانها سالها پیش اشاره به  سرزمینی کرده بود که  آنجا مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد و به گمانم او جز، اولین کاشفان سرزمین ما بود..
راستی ما چه موجودی هستیم؟


  • آخرین ویرایش:دوشنبه 25 مرداد 1389
  • برچسب ها:مطالب جالب ،