تبلیغات
متن تبریک و تسلیت، تشکر و اس ام اس - ضرب المثلهای ممه ای !!!
محبوب کن - فیس نما

چهارشنبه 27 مرداد 1389  09:35 ق.ظ

آن ممه بشکست و آن پیمانه ریخت
 ممه همسایه چاقه
 ممه رو باید دم حجله برد
ممتو سفت ببند، لولوی همسایه رو دزد نکن
 طرف ممرو تو هوا نعل می کنه
 شیر از ممش نمی چکه
 ممه رو هر وقت از آب بگیری تازست
 از ممست که بر ممست
ممه لولو رو ول کرده، لولو ممه رو ول نمی کنه
لولو تو سوراخ نمی رفت ممه به دمش می بست
ممه دزد رئیس جمهور می شود
 جا تره و ممه نیست
 لولو ممه خودشو نمی خوره
 ممه معلم گله، هر کی نخوره خله
- لولو با لولو، ممه با ممه
 ممه بالاتر از ممه بسیار است
 

ممه کج به منزل نمی رسد
 هنوز دهنت بو شیر می ده لولو
 هر کی به فکر ممس، کوسه به فکر ریشه
 ممه از لولو بدش میاد، در لونش سبز می شه

لولو بیار ممه بار کن
خدا یه لولو به تو بده یه ممه به من
لولو خسته، صاحب ممه ناراضی
ممه صاف مال برادر لولوه
رفیق ممه و شریک لولو
بند کرست رو میشه بست، دهن لولو رو نمیشه بست
درس لولو اگر بود زمزمه محبتی/ جمعه به مکتب آ ورد ممه ی گریزپای را
لولو حاضر و ممه حاضر
بالا رفتیم ممه بود، پایین اومدیم لولو بود، لنکرانی هلو بود
لولو چو ممه ببیند خوشش آید

ممه که پاکه، مالیدنش چه باکه

ممه بیگناه تا دم دهن لولو میره، ولی تو دهنش نمی ره

ابر و باد و مه و خورشید و لولو در کارند، تا تو ممه ای به کف آری و به غفلت نخوری

لولو راضی، ممه راضی، گور پدر قاضی

لولو که ممه می خوره پا لرزش هم میشینه

ممه که سر بالا میره، لولو ابوعطا می خونه

ز گهواره تا گور ممه بجوی

لولو را تو ده راه نمیدن، سراغ ممه را میگیره

ممه بد بیخ ریش لولو

از ممه نخورده بگیر بده به ممه خورده

ممه که یکجا بمونه میگنده
ممه نمیبینه وگرنه لولوی قابلیه
لولوی خو ش معامله شریک ممه ی مردمه
اونقدر ممه خورده تا لولو شده

این چیزا برای لولو ممه نمیشه

ای لولو عرصه پستون نه جولانگه توست

هر که ممه اش بیش لولوش بیشتر

یا ممه گفتیم و عشق آغاز شد

لولو ماند و ممه اش

ممه لولو گزیده از کرست سیاه و سفید هم می ترسه

ممه را ببر با جاش، به همین خیال باش

میگن کرستو بیار، میره ممه رو میاره

ممه ام بی کرست موند

یک کلمه هم از ممه عروس بشنوید

ممه اش یاد کرستستان کرده

به ممه که رو بدی، کرستشو خیس می کنه

با ممه ممه گفتن دهن شیرین نمیشه

سیلی نقد به از ممه نسیه